Mit tanultunk?

 

Az oktatás jelenleg 2 csoportban (5-7 évesek és 8-11 évesek) folyik és a következő témakörökkel foglalkoztunk az elmúlt tanévben:    
  • Ismerkedés a magyar ábécével

  • Rövid és hosszú magánhangzók

  • Egy- és kétjegyű mássalhangzók

  • Rövid szavak és mondatok írása és olvasása

  • Egyszerű versek és mesék olvasása

  • A magyar nyelvtan alapjai

  • Olvasás utáni szövegértés

  • Ismerkedés a magyar ünnepekkel és népszokásokkal